Xuan Yuan Sword : ตำนานกระบี่เซียนหยวน

20140629181806

เรื่องย่อ Xuan Yuan Sword – ตำนานกระบี่เซียนหยวน
เรื่องนี้สร้างมาจากเกมออนไลน์ RPG (เหมือนเซียนกระบี่พิชิตมาร)แนวแฟนตาซีอภินิหาร เป็นเรื่องราวของสองทายาทแห่งราชวงศ์เฉินและราชวงศ์โจวเหนือที่ล่มสลาย พวกเขาต้องการกอบกู้ราชวงศ์ของตัวเอง ทั้งนี้ต้องออกตามหาอาวุธวิเศษมากมายหลายชิ้น ทั้งสองจึงกลายเป็นศัตรูกัน ท่ามกลางการผจญภัยครั้งนี้ มิตรภาพ ความรัก ความแค้นได้ก่อตัวขึ้น เรื่องนี้มีดารา คือ หูเกอคู่กับถังเหยียน หลิวซือซือคู่พระเอกใหม่เจี่ยงจินฟู แถมน้องหลินเกิงซิน องค์ชายสิบสี่สุดหล่อจากปู้ปู้จิงซิน ก็มาร่วมทีมด้วย

Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 1
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 2
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 3
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 4
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 5
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 6
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 7
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 8
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 9
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 10
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 11
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 12
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 13
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 14
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 15
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 16
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 17
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 18
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 19
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 20
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 21
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 22
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 23
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 24
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 25
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 26
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 27
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 28
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 29
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 30
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 31
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 32
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 33
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 34
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 35
Xuan Yuan Sword – ตอนที่ 36 (ตอนจบ)