Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว Season1

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว Season1

เรื่องย่อ ซีรี่ย์ดรามาเรื่องราวเกี่ยวกับ ดร. อลิซาเบธ แม็คคอร์ด (รับบทโดยเทีย ลีโอนี) อาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่ซีไอเอมาก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ หลังจากรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้เสียชีวิตเนื่องจากเหตุเครื่องบินตก

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.1

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.2

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.3

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.4

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.5

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.6

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.7

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.8

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.9

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.1

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.2

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.3

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.4

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.5

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.6

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.7

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.8

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.9

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.10

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.12

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.13

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.11

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.12

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.13

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.14

Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 - Madam Secretary ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี3 พากย์ไทย Ep.15