Containment Season1

Containment Season1

Containment Season1

วันหนึ่งในเมืองแอดแลนต้าเมืองขนาดใหญ่ที่สงบสุขเกิดมีโรคไวรัสประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองโดยคาดว่าน่าจะเกิดจากชายหนุ่มซีเรียผู้ต้องสงสัย โดยไวรัสได้แพร่กระจายโดยผ่านของเหลวทางร่างกาย เชื้อไวรัสได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อใครติดเชื้อไวรัสตัวนี้จะทำให้ตายในเวลา 16 ชั่วโมง ทำให้เมืองใหญ่แห่งนี้ต้องถูกปิดล้อมเพื่อกักกันโรค ในขณะที่แพทย์ ตำรวจ ทหาร นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาคำตอบเพื่อหาทางแก้ ชาวเมืองทั้ง 4,000 คนกลับถูกปล่อยทิ้งให้ติดอยู่ภายในจนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.1 HD

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.2 HD

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.3 HD

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.4 HD

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep-1

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep-2

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.5 HD

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.7 HD

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.8

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.9

Containment Season1 - Containment Season1 พากย์ไทย Ep.10

Containment Season1 พากย์ไทย Ep.10

Containment Season1 พากย์ไทย Ep.11

Containment Season1 อื่นๆ