Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2

เรื่องย่อ เนื้อเรื่องว่าด้วยตัวละครอัยการตงฉินที่เป็นขวัญใจประชาชน ถูกหน่วยสืบสวนของกลต.บีบให้เล่นงานเจ้าพ่อตลาดหุ้นกับเจ้าพ่อ ซึ่งทำตัวเป็นคนดีขวัญใจมหาชนมาก เป็นพ่อบ้านรักลูกเมียสุดๆ  แต่ก็มีอะไรบางอย่างในตัวที่ “น่าสะพรึง”

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - ดูตัวอย่าง Billion Season2

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.1 HD

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.2 HD

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.3 HD

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.4 HD

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.5 HD

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.6 HD

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.7 HD

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.8

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.9

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - ดูตัวอย่าง Billion Season2

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.1

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.2

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.3

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.4

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.5

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.6

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.7

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.8

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.9

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 - Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 พากย์ไทย Ep.11

Billions หักเหลี่ยมเงินล้าน ปี2 อื่นๆ