Beautiful Mind

20160622090314

Beautiful Mind
เรื่องราวของ ยังโฮ อัจฉริยะทางด้านศัลยกรรมประสาท ที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยของเขากำลังจะตายในรูปแบบที่แปลก และความรักของเขาเริ่มเติบโตอย่างช้าๆกับใครสักคนจนเขากลายเป็นคนดี

Beautiful Mind – ตอนที่ 1

Beautiful Mind – ตอนที่ 2

Beautiful Mind – ตอนที่ 3

Beautiful Mind – ตอนที่ 4
Beautiful Mind – ตอนที่ 5
Beautiful Mind – ตอนที่ 6
Beautiful Mind – ตอนที่ 7
Beautiful Mind – ตอนที่ 8

ดูซีรีย์เกาหลี ออนไลน์ ซีรีย์ใหม่ ซีรีย์ดัง ดาราที่คุณชื่นชอบ มีให้ชมที่นี่ แบบออนไลน์