What’s Up [บรรยายไทย] Complete

What’s Up?

ชื่อซีรี่ย์เกาหลี : 왓츠업 / What’s Up?
ประเภท : Music, romance, school
จำนวนตอน : 18
สถานีออกอากาศ : MBN
ตารางออกอากาศ : 3 ธันวาคม 2011 ถึง 29 มกราคม 2012
วันเวลาออกอากาศ: เสาร์ & อาทิตย์ 21:00

เรื่องย่อ

What’s Up เป็นเรื่องราวโรแมนติกดราม่า ของนักเรียนที่มีความฝันในการแสดงและศึกษาอยู่ในภาควิชาละครเวที ในมหาวิทยาลัย โดยละครเรื่องนี้เป็นผลงานการเขียนบทของนักเขียน Song Jinah ที่เคยมีผลงานการเขียนละครเรื่อง Kaist , Sandglass และ The Story of the First King’s Four Gods มีนักแสดงหลายคนมาร่วมนำแสดงในเรื่องนี้อาทิเช่น Im Joo Hwan, Jeon Hye Jin, Im Ju Eun, Jo Jeong Seok และ Lee Su Hyeok

httpvh://www.youtube.com/watch?v=qo7Cul8U_Y0

What’s Up Ep 1-1
What’s Up Ep 1-2
What’s Up Ep 1-3
What’s Up Ep 1-4

What’s Up Ep 2-1
What’s Up Ep 2-2
What’s Up Ep 2-3
What’s Up Ep 2-4

What’s Up Ep 3-1
What’s Up Ep 3-2
What’s Up Ep 3-3
What’s Up Ep 3-4

What’s Up Ep 4-1
What’s Up Ep 4-2
What’s Up Ep 4-3
What’s Up Ep 4-4

What’s Up Ep 5-1
What’s Up Ep 5-2
What’s Up Ep 5-3
What’s Up Ep 5-4

What’s Up Ep 6-1
What’s Up Ep 6-2
What’s Up Ep 6-3
What’s Up Ep 6-4

What’s Up Ep 7-1
What’s Up Ep 7-2
What’s Up Ep 7-3
What’s Up Ep 7-4

What’s Up Ep 8-1
What’s Up Ep 8-2
What’s Up Ep 8-3
What’s Up Ep 8-4

What’s Up Ep 9-1
What’s Up Ep 9-2
What’s Up Ep 9-3
What’s Up Ep 9-4

What’s Up Ep 10-1
What’s Up Ep 10-2
What’s Up Ep 10-3
What’s Up Ep 10-4

What’s Up Ep 11-1
What’s Up Ep 11-2
What’s Up Ep 11-3
What’s Up Ep 11-4

What’s Up Ep 12-1
What’s Up Ep 12-2
What’s Up Ep 12-3
What’s Up Ep 12-4

What’s Up Ep 13-1
What’s Up Ep 13-2
What’s Up Ep 13-3
What’s Up Ep 13-4

What’s Up Ep 14-1
What’s Up Ep 14-2
What’s Up Ep 14-3
What’s Up Ep 14-4

What’s Up Ep 15-1
What’s Up Ep 15-2
What’s Up Ep 15-3
What’s Up Ep 15-4

What’s Up Ep 16-1
What’s Up Ep 16-2
What’s Up Ep 16-3
What’s Up Ep 16-4

What’s Up Ep 17-1
What’s Up Ep 17-2
What’s Up Ep 17-3
What’s Up Ep 17-4

What’s Up Ep 18-1
What’s Up Ep 18-2
What’s Up Ep 18-3
What’s Up Ep 18-4

What’s Up Ep 19-1
What’s Up Ep 19-2
What’s Up Ep 19-3
What’s Up Ep 19-4

What’s Up Ep 20-1 End
What’s Up Ep 20-2 End
What’s Up Ep 20-3 End
What’s Up Ep 20-4 End