True Blood Season 4 [บรรยายไทย]

True Blood Season 4

เรื่องย่อ
เป็นเรื่องในโลกที่แวมไพร์เปิดเผยออกมาในสังคม และอยู่ร่วมกับมนุษย์ แต่ทว่า ตอนนี้แวมไพร์มีเครื่องดื่มแทนเลือดแล้ว นามว่า True Blood แต่ว่า มันทำให้แวมพ์ไม่ต้องกินเลือดคน และมนุษย์ปกติเอาไปกินได้ ถึงแม้ว่าแวมไพร์จะเปิดเผยตัวในสังคมแต่ก็ใช่ว่าจะได้รับการยอมรับโดยดีนัก เป็นเรื่อง ของแวมไพร์ที่ เข้ามาปะปนกับสังคมมนุษย์จนเกิดเรื่องราวขึ้น

httpvh://www.youtube.com/watch?v=1NE_TMCeBP0&feature=related

True Blood Season 4 Ep 01
True Blood Season 4 Ep 02
True Blood Season 4 Ep 03
True Blood Season 4 Ep 04
True Blood Season 4 Ep 05
True Blood Season 4 Ep 06
True Blood Season 4 Ep 07
True Blood Season 4 Ep 08
True Blood Season 4 Ep 09
True Blood Season 4 Ep 10
True Blood Season 4 Ep 11
True Blood Season 4 Ep 12
True Blood Season 4 Ep 13
True Blood Season 4 Ep 14
True Blood Season 4 Ep 15
True Blood Season 4 Ep 16
True Blood Season 4 Ep 17
True Blood Season 4 Ep 18
True Blood Season 4 Ep 19
True Blood Season 4 Ep 20
True Blood Season 4 Ep 21
True Blood Season 4 Ep 22
True Blood Season 4 Ep 23
True Blood Season 4 Ep 24

เครดิตผู้อัพหนัง ขอบคุณครับ

luffy2529