Three Kingdoms สามก๊ก 2010 [บรรยายไทย] update ep-93

Three Kingdoms สามก๊ก 2010

 

เรื่องย่อ
สามก๊กเป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้ กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐ ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว พระเจ้าเลนเต้ มีโอรส ๒ พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ ครั้นพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮาจึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที

เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะก็ยึดอำนาจถอดถอนหองจูเปียงออกโดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็น กษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั๋งโต๊ะก็ตั้งตนเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรม ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัดตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จ จนอ้องอุ้นได้วางแผนส่งนางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็น ภรรยาตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิง ทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป้ผู้เป็นหทารเอกจนกระทั่งลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะตาย แต่อ้องอุ้นก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุดอ้องอุ้นก็ถูกลิฉุยกับกุยกีพรรคพวกของตั๋งโต๊ะฆ่า แล้วลิฉุยกับกุยกีก็บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมือง พระเจ้าเหี้ยนเต้คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่งเรียกโจโฉมาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉยึดอำนาจในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบ ตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจข่มเหงพวกขุนนางที่สุจริตและเหล่าราษฎร พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงใช้พระโลหิตเขียนหนังสือลับ ไปขอร้องให้ขุนนางที่จงรักภักดีช่วยกำจัดโจโฉ แต่ถูกโจโฉจับได้ ขุนนางเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายหมด แม้แต่นางฮกเฮาพระมเหสีของพระองค์ ก็ถูกจับไปฆ่าเช่นกัน พวกเจ้าเมืองต่างๆ ได้ทราบพฤติการณ์อันเลวทรามของโจโฉ ก็ไม่พอใจ คิดจะช่วยเหลือพระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงพากันกระด้างกระเดื่องขึ้น โจโฉก็ให้จัดกองทัพไป ปราบปราม สงครามจึงเกิดขึ้น โจโฉสามารถปราบเมืองต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ไม่อาจปราบเล่าปี่ เจ้าเมืองเสฉวนได้ และซุนกวนเจ้าเมืองกังตั๋งได้

เล่าปี่เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์ฮั่น แต่ยากจน อนาถา ได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคน แต่มีกำลังไพร่พลน้อย ต้องคอยหลบหนีฝ่ายศัตรูอยู่เสมอ จนกระทั่งได้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาจึงสามารถตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเสฉวนได้ ส่วนซุนกวนเป็นเจ้าเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เป็นคนดีมีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม จึงมีคนเคารพนับถือเข้ามาเป็นพวกมายมาย เมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายของโจโฉครองตำแหน่งมหาอุปราชแทน แล้วต่อมาก็กบฏ ปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากบัลลังก์ แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้า อ้วนโซ่ ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ คือ ราชวงศ์วุย เล่าปี่ถือว่าตนเองเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น ไม่ยอมรับ พระเจ้าโจผีเป็นกษัตริย์ จึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่น ใช้เมืองเสฉวนเป็นราชธานี ซุนกวนก็ไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโจผีหรือเล่าปี่ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บ้าง มีเมืองกังตั๋งเป็นราชธานี

เครดิตซับไทย คุณ Pondloso ขอบคุณครับ

httpvh://www.youtube.com/watch?v=XNpVNK_clzw

 

Password soulmate

 

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 01 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 01 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 02 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 02 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 03 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 03 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 04 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 04 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 05 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 05 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 06 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 06 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 07 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 07 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 08 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 08 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 09 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 09 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 10 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 10 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 11 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 11 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 12 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 12 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 13 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 13 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 14 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 14 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 15 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 15 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 16 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 16 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 17 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 17 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 18 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 18 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 19 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 19 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 20 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 20 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 21 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 21 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 22 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 22 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 23 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 23 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 24 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 24 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 25 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 25 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 26 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 26 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 27 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 27 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 28 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 28 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 29 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 29 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 30 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 30 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 31 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 31 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 32 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 32 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 33 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 33 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 34 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 34 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 35 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 35 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 36 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 36 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 37 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 37 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 38 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 38 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 39 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 39 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 40 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 40 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 41 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 41 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 42 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 42 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 43 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 43 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 44 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 44 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 45 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 45 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 46 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 46 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 47 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 47 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 48 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 48 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 49- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 49- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 50- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 50- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 51- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 51- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 52- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 52- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 53- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 53- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 54- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 54- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 55- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 55- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 56- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 56- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 57- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 57- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 58- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 58- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 59- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 59- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 60- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 60- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 61- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 61- 2
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 61- 3

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 62- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 62- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 63- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 63- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 88- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 88- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 89- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 89- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 92- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 92- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 93- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 93- 2

ไฟล์ตั้งแต่ 1-63 ไม่มีซ่อมนะครับ เพราะผมไม่ได้อัพเอง ขออภัยด้วยครับ

เครดิตผู้อัพหนัง ขอบคุณครับ

peungnoy