Three Kingdoms สามก๊ก 2010 [บรรยายไทย] update ep-93

Three Kingdoms สามก๊ก 2010

 

เรื่องย่อ
สามก๊กเป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้ กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐ ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว พระเจ้าเลนเต้ มีโอรส ๒ พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ ครั้นพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮาจึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที

เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะก็ยึดอำนาจถอดถอนหองจูเปียงออกโดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็น กษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั๋งโต๊ะก็ตั้งตนเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรม ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัดตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จ จนอ้องอุ้นได้วางแผนส่งนางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็น ภรรยาตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิง ทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป้ผู้เป็นหทารเอกจนกระทั่งลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะตาย แต่อ้องอุ้นก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุดอ้องอุ้นก็ถูกลิฉุยกับกุยกีพรรคพวกของตั๋งโต๊ะฆ่า แล้วลิฉุยกับกุยกีก็บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมือง พระเจ้าเหี้ยนเต้คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่งเรียกโจโฉมาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉยึดอำนาจในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบ ตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจข่มเหงพวกขุนนางที่สุจริตและเหล่าราษฎร พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงใช้พระโลหิตเขียนหนังสือลับ ไปขอร้องให้ขุนนางที่จงรักภักดีช่วยกำจัดโจโฉ แต่ถูกโจโฉจับได้ ขุนนางเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายหมด แม้แต่นางฮกเฮาพระมเหสีของพระองค์ ก็ถูกจับไปฆ่าเช่นกัน พวกเจ้าเมืองต่างๆ ได้ทราบพฤติการณ์อันเลวทรามของโจโฉ ก็ไม่พอใจ คิดจะช่วยเหลือพระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงพากันกระด้างกระเดื่องขึ้น โจโฉก็ให้จัดกองทัพไป ปราบปราม สงครามจึงเกิดขึ้น โจโฉสามารถปราบเมืองต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ไม่อาจปราบเล่าปี่ เจ้าเมืองเสฉวนได้ และซุนกวนเจ้าเมืองกังตั๋งได้

เล่าปี่เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์ฮั่น แต่ยากจน อนาถา ได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคน แต่มีกำลังไพร่พลน้อย ต้องคอยหลบหนีฝ่ายศัตรูอยู่เสมอ จนกระทั่งได้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาจึงสามารถตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเสฉวนได้ ส่วนซุนกวนเป็นเจ้าเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เป็นคนดีมีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม จึงมีคนเคารพนับถือเข้ามาเป็นพวกมายมาย เมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายของโจโฉครองตำแหน่งมหาอุปราชแทน แล้วต่อมาก็กบฏ ปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากบัลลังก์ แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้า อ้วนโซ่ ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ คือ ราชวงศ์วุย เล่าปี่ถือว่าตนเองเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น ไม่ยอมรับ พระเจ้าโจผีเป็นกษัตริย์ จึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่น ใช้เมืองเสฉวนเป็นราชธานี ซุนกวนก็ไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโจผีหรือเล่าปี่ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บ้าง มีเมืองกังตั๋งเป็นราชธานี

เครดิตซับไทย คุณ Pondloso ขอบคุณครับ

 

Password soulmate

 

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 01 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 01 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 02 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 02 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 03 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 03 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 04 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 04 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 05 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 05 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 06 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 06 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 07 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 07 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 08 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 08 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 09 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 09 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 10 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 10 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 11 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 11 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 12 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 12 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 13 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 13 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 14 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 14 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 15 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 15 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 16 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 16 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 17 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 17 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 18 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 18 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 19 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 19 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 20 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 20 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 21 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 21 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 22 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 22 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 23 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 23 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 24 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 24 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 25 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 25 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 26 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 26 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 27 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 27 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 28 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 28 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 29 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 29 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 30 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 30 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 31 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 31 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 32 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 32 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 33 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 33 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 34 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 34 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 35 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 35 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 36 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 36 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 37 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 37 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 38 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 38 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 39 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 39 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 40 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 40 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 41 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 41 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 42 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 42 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 43 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 43 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 44 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 44 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 45 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 45 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 46 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 46 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 47 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 47 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 48 – 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 48 – 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 49- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 49- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 50- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 50- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 51- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 51- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 52- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 52- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 53- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 53- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 54- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 54- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 55- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 55- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 56- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 56- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 57- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 57- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 58- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 58- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 59- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 59- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 60- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 60- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 61- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 61- 2
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 61- 3

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 62- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 62- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 63- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 63- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 64- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 65- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 66- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 67- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 68- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 69- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 70- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 71- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 72- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 73- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 74- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 75- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 76- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 77- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 78- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 79- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 80- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 81- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 82- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 83- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 84- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 85- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 86- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 87- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 88- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 88- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 89- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 89- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 90- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 1 สำรอง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 91- 2 สำรอง

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 92- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 92- 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 93- 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 Ep 93- 2

ไฟล์ตั้งแต่ 1-63 ไม่มีซ่อมนะครับ เพราะผมไม่ได้อัพเอง ขออภัยด้วยครับ

เครดิตผู้อัพหนัง ขอบคุณครับ

peungnoy