Three Kingdoms สามก๊ก 2010

Three Kingdoms สามก๊ก 2010

 

เรื่องย่อ
สามก๊กเป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้ กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐ ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว พระเจ้าเลนเต้ มีโอรส ๒ พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ ครั้นพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮาจึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที

เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะก็ยึดอำนาจถอดถอนหองจูเปียงออกโดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็น กษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั๋งโต๊ะก็ตั้งตนเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรม ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัดตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จ จนอ้องอุ้นได้วางแผนส่งนางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็น ภรรยาตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิง ทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป้ผู้เป็นหทารเอกจนกระทั่งลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะตาย แต่อ้องอุ้นก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุดอ้องอุ้นก็ถูกลิฉุยกับกุยกีพรรคพวกของตั๋งโต๊ะฆ่า แล้วลิฉุยกับกุยกีก็บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมือง พระเจ้าเหี้ยนเต้คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่งเรียกโจโฉมาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉยึดอำนาจในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบ ตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจข่มเหงพวกขุนนางที่สุจริตและเหล่าราษฎร พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงใช้พระโลหิตเขียนหนังสือลับ ไปขอร้องให้ขุนนางที่จงรักภักดีช่วยกำจัดโจโฉ แต่ถูกโจโฉจับได้ ขุนนางเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายหมด แม้แต่นางฮกเฮาพระมเหสีของพระองค์ ก็ถูกจับไปฆ่าเช่นกัน พวกเจ้าเมืองต่างๆ ได้ทราบพฤติการณ์อันเลวทรามของโจโฉ ก็ไม่พอใจ คิดจะช่วยเหลือพระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงพากันกระด้างกระเดื่องขึ้น โจโฉก็ให้จัดกองทัพไป ปราบปราม สงครามจึงเกิดขึ้น โจโฉสามารถปราบเมืองต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ไม่อาจปราบเล่าปี่ เจ้าเมืองเสฉวนได้ และซุนกวนเจ้าเมืองกังตั๋งได้

เล่าปี่เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์ฮั่น แต่ยากจน อนาถา ได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคน แต่มีกำลังไพร่พลน้อย ต้องคอยหลบหนีฝ่ายศัตรูอยู่เสมอ จนกระทั่งได้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาจึงสามารถตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเสฉวนได้ ส่วนซุนกวนเป็นเจ้าเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เป็นคนดีมีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม จึงมีคนเคารพนับถือเข้ามาเป็นพวกมายมาย เมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายของโจโฉครองตำแหน่งมหาอุปราชแทน แล้วต่อมาก็กบฏ ปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากบัลลังก์ แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้า อ้วนโซ่ ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ คือ ราชวงศ์วุย เล่าปี่ถือว่าตนเองเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น ไม่ยอมรับ พระเจ้าโจผีเป็นกษัตริย์ จึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่น ใช้เมืองเสฉวนเป็นราชธานี ซุนกวนก็ไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโจผีหรือเล่าปี่ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บ้าง มีเมืองกังตั๋งเป็นราชธานี

เครดิตซับไทย คุณ Pondloso ขอบคุณครับ

 

 

Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 1
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 2
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 3
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 4
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 5
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 6
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 7
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 8
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 9
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 10
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 11
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 12
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 13
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 14
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 15
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 16
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 17
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 18
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 19
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 20
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 21
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 22
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 23
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 24
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 25
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 26
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 27
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 28
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 28
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 29
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 30
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 31
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 32
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 33
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 34
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 35
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 36
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 37
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 38
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 39
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 40
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 41
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 42
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 43
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 44
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 45
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 46
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 47
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 48
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 49
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 50
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 51
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 52
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 53
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 54
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 55
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 56
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 58
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 59
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 60
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 61
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 62
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 63
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 64
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 65
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 66
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 67
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 68
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 69
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 70
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 71
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 72
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 73
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 74
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 75
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 76
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 77
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 78
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 79
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 80
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 81
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 82
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 83
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 84
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 85
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 86
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 87
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 88
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 89
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 90
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 91
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 92
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 93
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 94
Three Kingdoms 2010 – ตอนที่ 95 (ตอนจบ)